Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

 
Asistentky 24 s.r.o., IČO: 499 70 348
 
Sídlo: V olšinách 1122/50, 10 000 Praha 10 Strašnice
 
Provozovna: Hradební 1547, Uherské Hradiště 686 01
 
E-mail: info@asistentky24.cz
 


Zpracovatel osobních údajů

 
Asistentky 24 s.r.o., IČO: 499 70 348
 
Sídlo : V olšinách 1122/50, 10 000 Praha 10 Strašnice
 
Provozovna: Hradební 1547, Uherské Hradiště 686 01
 
E-mail: info@asistentky24.cz
 
 
 

Naše společnost věnujeme velkou pozornost zpracování osobních údajů a jejich ochraně. Touto cestou bychom Vás chtěli informovat, jaké osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme dle Nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „Nařízení GDPR“). Nařízení GDPR nabylo účinnosti dne 25.5.2018.

 
 
 

Zpracování osobních údajů

 

Na základě poskytovaných služeb našim klientům zpracováváme různé druhy informací, které lze rozdělit do jednotlivých kategorií:

 

Druh zpracovávaných údajů:

 • Identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení)

 • Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail)

 • Údaje o poskytnutých službách (administrativní služby, podpůrné činnosti pro podnikání, kancelářské práce)

 • Údaje zahrnuté v komunikaci (mail, poptávkový formulář)

 

Na webových stránkách v kapitole kontaktů mají klienti možnost prostřednictvím poptávkového formuláře vznést své požadavky, přání, názory a dotazy. Za tímto účelem jsou zpracovány identifikační údaje (viz. druh zpracovaných údajů). Pro zpracování osobních údajů je klientovi vystaven konkrétní souhlas s tímto zpracováním (viz. poptávkový formulář), tento souhlas je dobrovolný a kdykoliv je možné jej odvolat odesláním na firemní mail info@asistentky24.cz.

 

Za účelem navazování a prohlubování obchodních vztahů a kontaktů s klienty (zasílání pozdravů, newsletterů, pozvánek, dárků) může dojít ke zpracování osobních nebo kontaktních údajů těchto klientů či oprávněných a kontaktních osob. Poskytnutí osobních údajů není zákonnou ani smluvní povinností a tyto údaje jsou zpracovány jen na základně zájmů naší společnosti.

 

Co se týká osobních údajů, tak ty jsou sdíleny pouze s důvěryhodnými partnery (zpracovatelé) dle právních předpisů a na základě příslušných smluv. Jedná se především o spolupráci s partnery, kteří nám napomáhají zefektivňovat naše služby a vzájemnou komunikaci s klienty (převážně služby v oblasti IT, zpracování webu, facebook apod).

 

Osobní údaje jsou rovněž sdíleny s fyzickými a právnickými osobami, státními orgány a institucemi v případě, že přístup k těmto informacím je nezbytný za účelem:

 • vykonavatelné žádosti státní správy

 • uplatnění smluvních podmínek a prošetření jejich porušení

 • řešení zpronevěry, podvodů, bezpečnosti

 • ochrana před poškozením majetku, práv

 

Správce se zavazuje, uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle po období 3 let.

Osobní údaje budou zpracovány strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

 

 

Práva subjektu osobních údajů

 

Jako klient – fyzická osoba, zaměstnanec, statutární zástupce, kontaktní nebo pověřená osoba má právo rozhodovat o způsobu nakládání se svými osobními údaji. Nařízení přiznávají subjektům zejména tato práva:

 
 • Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů 
 • Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů 
 • Právo na výmaz
 • Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo vznést stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

Domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s Nařízením, máte právo podat stížnost na některý z příslušných dozorových orgánů. V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz, tel: 420 234 665 111. Pro uplatnění práv a v případě jakýkoliv dotazů se prosím obracejte na info@asistentky24.cz.

 

 

Používání internetových stránek

 

V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací.

 

Společnost Asistentky 24 s.r.o. jako provozovatel webových stránek http://www.asistentky24.cz/ prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů (poptávkový formulář).

 
 

NOVINKY